Risicomanager

Als risicomanager ben je de spil van ieder project. Er dient te allen tijde inzicht te zijn in de risico’s en deze moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Risico’s zijn onder te verdelen in twee types: endogeen en exogeen. Endogene risico’s zijn risico’s waarvan de beïnvloedbaarheid en de verantwoordelijkheid binnen de eigen organisatie ligt. Een exogeen risico bevindt zich buiten de eigen organisatie. Wanneer de risico’s uit de hand lopen, zal de controle over het project verloren gaan. Daarom houdt een projectmanager ieder kwartaal een risicomanagement overleg met zijn opdrachtgever.

Functie-informatie

Je bent verantwoordelijk voor de risicoanalyse ten behoeve van infrastructurele aanbestedingen en projecten in de realisatiefase. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld financiële, contractuele of planningsrisico’s, maar ook seizoensinvloeden of werkmethoden kunnen risico’s herbergen. Als risicomanager overzie je het hele spectrum en inventariseer je de benodigde gegevens ten behoeve van de risicoanalyse.

Je analyseert en kwantificeert de risico’s met behulp van het risicomanagementsysteem. Jouw analyse en knelpunten rapporteer je aan – en bespreek je met – de Tendermanager of Projectmanager. Je bewaakt de uitkomsten en de opvolging van actiepunten, zodat risico’s beheersbaar worden. Hierbij evalueer je de gekozen strategie en brengt de ervaringen in kaart, waarna je deze borgt in de organisatie en in de toekomstige processen.

Functie-eisen

  • Minimaal hbo-niveau, bij voorkeur richting civiele techniek, aangevuld met vakopleidingen;
  • Aantal jaar ervaring met risicomanagement en risicoanalyse;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met UAV-GC en Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) of gelijkwaardig;
  • Aantoonbare kennis en ervaring met uitvoeringsprojecten in de infrastructuur en/of energiesector;
  • Kennis en kunde over de gehele breedte van het vakgebied;
  • Uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;
  • Gewend te werken in projectverband;
  • Doorzien en overstijgen van processen, ook in een multidisciplinair verband;
  • In kansen denken en lef tonen;
  • In staat om te denken vanuit de optiek van de opdrachtgever.

Inter Project Management is een advies- en interim organisatie die opdrachtgevers ondersteunt bij infrastructurele bouwprojecten. Onze mensen hebben ruime ervaring met de IPM methode bij zowel Rijkswaterstaat, lokale/regionale overheden én aannemers. Denk jij iets toe te kunnen voegen aan ons team en jouw expertise over te kunnen brengen op collega’s en onze opdrachtgevers?  Stuur dan een mail met cv en motivatie naar joost.duffhues@interlegalconsult.nl of bel naar 06 46 05 74 54.