Wateroverlast Capelseweg

Een aantal woningen langs de Capelseweg in de gemeente Capelle aan den IJssel ondervinden, met enige regelmaat wateroverlast. De betreffende woningen, daterend begin vorige eeuw, zijn laaggelegen ten opzichte van de omgeving en op staal gefundeerd. Bij hevige neerslag kan het water- en rioolsysteem het water niet adequaat bergen en afvoeren. In een aantal gevallen stroomt water – vanuit de watergang aan de voorzijde van de woningen – via de tuinen de woningen in.

Inter Delta Nederland heeft, in nauwe samenwerking met gemeente Capelle aan den IJssel en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, een analyse uitgevoerd van het riool- en watersysteem om de oorzaak van de problemen duidelijk in kaart te brengen.

Dit resulteerde in de volgende waarnemingen:

  • Het watersysteem wordt vanuit diverse bronnen (over)belast;
  • Te weinig berging in bestaand riool- en watersysteem ten opzichte van de aanvoer;
  • Onvoldoende afvoercapaciteit door kleine en in slecht verkerende staat van de duikers;

Deze problemen in ogenschouw nemend heeft Inter Delta Nederland een variantenstudie uitgevoerd met de mogelijk te nemen oplossingsmaatregelen. Na deze besproken te hebben met gemeente en Hoogheemraadschap zijn enkele varianten nader uitgewerkt tot een schetsontwerp en voorzien van een budgetraming. De oplossing is mede gevonden in combinatie met de renovatie van een verderop gelegen kruispunt. Dit geneerde een kans om het (bovenliggende) rioolsysteem te optimaliseren en hiermee de aanvoer naar de overlast locatie te reduceren. Tevens is hiermee een grotere berging ontstaan in het betreffende rioolstelsel.