Vleugel/rss spooruitbreiding utrecht cs / lunetten

ProRail heeft de Combinatie Strukton Infratechnieken-Colijn-Reef opdracht verleend voor het realiseren van de onderbouw van het VleuGel/RSS project (Utrecht CS-Lunetten) en van de HOV om de Zuid.

Bijdrage inter geotechniek

De geotechnische adviseurs van Inter Geotechniek hebben zowel voor de uitwerking van het DO als het UO meegewerkt aan het ontwerp. Dit bestond voornamelijk uit grondkerende constructies, paalfunderingen en definitieve kadeconstructies. Daarnaast verzorgd Inter GeoTechniek de interne controle van de geotechnische ontwerpdocumenten en hulpconstructies.