Verlenging Westhofkade

Verlenging Westhofkade

Zeeland Seaports is als havenbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud van de nautische voorzieningen. Voor bestaande en nieuwe klanten worden voorzieningen als steigers en kades gebouwd. Het bouwen van deze voorzieningen wordt altijd door Zeeland Seaports voor de klant gedaan. Hiermee wordt een goede kwaliteit en zo veel mogelijk uniformiteit in de voorzieningen gewaarborgd.

Voor een klant die zich bezig houdt met off-shore activiteiten dient de bestaande kade aan de Westhofhaven in het havengebied Vlissingen-Oost verlengd te worden. De bestaande kade bestaat uit een combiwand met ontlastvloer, geschikt voor een bovenbelasting van 5ton/m2.
Voor de verlening van de kade is uitgebreid overleg gevoerd met de klant of de functionele en technische eisen. Deze eisen zijn vervolgens vertaald in een Voorlopig ontwerp en Definitief Ontwerp en tenslotte uitgewerkt in een bestek.

Voor dit project zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op het land en op het water. Er zijn vergunningen aangevraagd en er moest rekening worden gehouden met het nabijgelegen Natura 2000 gebied de Westerschelde.
Uitvoering van het werk is voorzien in de periode juni 2014 tot en met mei 2015.