Uitbereiding A15 Vaanplein

Rijkswaterstaat heeft een DBFM-contract afgesloten met A-Lanes-A15 BV  (een consortium van Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton) voorkeurbieder voor het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) A15 Maasvlakte-Vaanplein (MaVa).

De A15 is een belangrijke verkeersader tussen het uitbreidende haven- en industriegebied van Rotterdam en het Europese achterland. Het contract heeft een looptijd van 25 jaar en vertegenwoordigt een totale projectwaarde van ongeveer 1,5 miljard euro. Dit maakt het A15 MaVa-project tot het grootste infrastructuurproject dat ooit is toegekend door Rijkswaterstaat.

Het project omvat de capaciteitsuitbreiding en het beheer van ongeveer 37 km van rijksweg A15, tussen de buitenste haven Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. De capaciteitsuitbreiding bestaat uit:

  • De aanleg van extra rijbanen en de installatie van verkeersmanagementsystemen om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer op de A15 aanzienlijk te verbeteren.
  • De bouw van een nieuwe beweegbare brug om de huidige Botlekbrug over de Oude Maas te vervangen, waardoor een knelpunt voor de scheepvaart wegvalt. De nieuwe Botlekbrug zal worden uitgerust met twee doorvaartopeningen van elk ongeveer 90 m en bevindt zich ongeveer 14m boven het wateroppervlak. Dit is twee keer zo hoog als de huidige brug voor het kruisende weg- en spoorverkeer, wat betekent dat de nieuwe brug niet meer zo vaak geopend hoeft te worden. De nieuwe Botlekbrug, die kan openen tot een hoogte van 45 m, zal een van de grootste beweegbare bruggen ter wereld worden.
  • Het beheer en onderhoud van de A15, inclusief technische installaties, de bruggen en viaducten, en twee verkeerstunnels (Botlek en Thomassen).

Het project is onderwerp geweest van een Europese aanbestedingsprocedure en zal worden uitgevoerd als een DBFM-overeenkomst (ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden), wat betekent dat A-Lanes-A15 niet alleen verantwoordelijk zal zijn voor het volledig ontwerpen en realiseren van het A15-project, maar ook voor de financiering en voor het beheren en onderhouden van alle bestaande en nieuwe infrastructuur tot 20 jaar nadat deze beschikbaar is geworden.

A-Lanes-A15 BV, heeft de uitvoering van het project overgedragen aan A-Lanes-A15 Mobility VOF, bestaande uit Ballast Nedam, Strabag en Strukton als hoofdpartners, met Croon Elektrotechniek als een belangrijke en strategische partner voor de specialistische technische tunnel- en verkeersmanagementinstallaties.

Op dit project is André Vogelaar gedurende ruim 4 jaar steeds meegegroeid in nieuwe functies. Zo is hij begonnen als Coördinator Vergunningen, gevolgd door Coördinator Bevoegd Gezag in combinatie met de functie van werkvoorbereider Groot Onderhoud. Vervolgens doorgegroeid naar Projectorganisator Groot Onderhoud en sinds kort combineert hij deze functie met de functie van ProRail Coördinator.