Tracéstudie aansluiting ongerioleerde clusters

Tracéstudie aansluiten ongerioleerde clusters Blaakse-, West- en Stougjesdijk Hoeksche Waard.

In opdracht van het waterschap Hollandse Delta heeft Inter Delta Nederland voor het samenwerkingsverband Hoeksche Waard een studie uitvoert naar de mogelijkheden voor het aansluiten van een drietal ongerioleerde clusters. Doel van de studie was het inzichtelijk krijgen van de benodigde investeringen om deze drie clusters aan te sluiten op de riolering. Het inzicht in kosten hiervan is noodzakelijk om een gedegen afwezig te maken over het maatschappelijk belang.

In het veld is samen met de desbetreffende beheerders gekeken naar de technische haalbaarheid van het aansluiten van deze panden op de riolering en welke varianten ook daadwerkelijk uitvoerbaar waren. Al snel werd duidelijk dat het een uitdaging is om deze clusters te rioleren. Twee clusters waren gelegen op een regionale waterkering en werden omsloten door provinciale- en rijkswegen. Daarnaast was kruising van een leidingenstraat voor hoogspanningskabels en leidingen met gevaarlijke inhoud van diverse beheerders noodzakelijk.

Op basis van het veldbezoek, informatie over de reeds aanwezige ondergrondse infrastructuur en input van de beheerders heeft Inter Delta Nederland een tweetal varianten per cluster uitgewerkt en voorzien van SSK-raming. Mede op basis hiervan kan het samenwerkingsverband Hoeksche Waard een gefundeerde maatschappelijke kosten en baten analyse maken en besluiten de clusters wel of niet te rioleren.