Tender landaanwinningsproject zwarte zee

Inter geotechniek heeft in opdracht van Grontmij  en van Oord de tender  voor een landaanwinningsproject in de zwarte zee verzorgd. De advieswerkzaamheden bestonden uit zettings- en stabiliteitsberekeningen voor de landaanwinning en de golfbrekers.