Scenario’s en ontwerp rioleringsvervanging Brugweg te Waddinxveen

De Brugweg is een lintbebouwing haaks op de Gouwe. Eind jaren ’80 is het afvalwaterwater van 58 panden aangesloten op de riolering. Het lozingspunt aan de achterzijde van het particuliere perceel is opgeheven en een vrij verval afvalwaterriool in de tuinen is gerealiseerd. Het systeem heeft vanwege de lengte vijf gemalen om het afvalwater naar één centraal punt te krijgen. Na bijna 30 jaar komen er uit dit gebied steeds meer klachten over het niet goed functioneren van de riolering; de zetting in het gebied is de grootste veroorzaker van de klachten. Omdat het beheer en onderhoud niet ideaal is heeft de gemeente gevraagd een aantal scenario’s in beeld te brengen om het systeem te verbeteren.

Uitgezocht is wat de opties zijn om de riolering te verbeteren. Hierbij is in beeld gebracht welke opties er zijn; laten liggen, vervangen of verplaatsen. Van elke optie is in beeld gebracht wat dit betekent voor de kosten, het functioneren van het systeem, beheer en onderhoud en de overlast voor de bewoners.

Deze aspecten zijn zowel voor de korte als de lange termijn in beeld gebracht. Vervolgens is bepaald welke mogelijkheden er zijn om de huisaansluitingen aan te passen bij het verplaatsen van de riolering. Op basis van een notitie over bovenstaande is door de gemeente aangegeven de variant uit te werken met het naar de voorzijde van de woningen verplaatsen van het totale rioolsysteem.

In de volgende projectfase zijn grond(water)onderzoeken uitgevoerd, is het maaiveldveld ingemeten en zijn op perceelniveau, in samenspraak met de bewoners, de huisaansluitingen inzichtelijk gemaakt. Vanwege de hoge grondwaterstanden, het waterpeil in de Gouwe en enkele op staal gefundeerde woningen is er voor een deel van het gebied een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Bovenstaande heeft geleid tot een rioolontwerp en uitvoeringsmethodiek. Op basis hiervan is een kostenraming gemaakt en zijn specifieke project- en locatierisico’s in beeld gebracht. De resultaten zijn de basis voor de gemeente Waddinxveen om een onderbouwde keuze te maken voor de volgende projectfase.