Riool- en wateradvies DO en UO voor de A59 bij Waalwijk

De brug in de A59 over Drongelens kanaal wordt komende jaren verbreed. Om dit mogelijk te maken wordt er een tijdelijke brug aangelegd waarna de huidige brug wordt verbreed. Voor de waterafvoer en watercompensatie betekent dit een toename van verharding en een andere afstroming van het water vanaf de wegverharding. De ruimte voor watercompensatie moet gevonden worden binnen de grenzen van het OTB, een ook binnen de grenzen van de watersystemen. Ten aanzien van de afwatering van het hemelwater is het van belang in elke fase van het project aan te tonen dat wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden.

Inter Delta Nederland heeft het advies voor het DO en UO opgesteld. Hiervoor is een proces georganiseerd om samen met onze opdrachtgevers (combinatie Rasenberg en Colijn), Rijkswaterstaat, de beide waterschappen en de gemeente tot een optimale en acceptabele inrichting te komen. Het onderkennen van elkaars belangen en het realiseren van begrijpbare rapportages en berekeningen, was hierbij essentieel.