Project Spoorzone Delft

ProRail heeft in 2008 de bouw van de spoortunnel Delft gegund aan de Combinatie CrommeLijn VOF (CCL). De opdracht aan CCL bestaat uit de bouw van een spoortunnel van 2,3 kilometer, een ondergronds station, een parkeergarage langs de Spoorsingel, het bouwrijp maken van het gehele plangebied en voor de uitvoering van een groot deel van het ontwerp van Busquets voor de inrichting van de openbare ruimte.

CCL ontwerpt en bouwt de tunnel, het ondergronds station en de ondergrondse parkeergarage Spoorsingel binnen de door ProRail gestelde eisen. Grontmij maakt de ontwerpen.

BIJDRAGE INTER GEOTECHNIEK:

Inter GeoTechniek heeft voor het ontwerp 3 geotechnisch adviseurs geleverd voor het geotechnisch ontwerp van de fundering en bouwkuipen van de toeritten, plaxisberekeningen van de diepwanden en het ontwerp van de aardebanen.