Oostelijke randweg Pijnacker-Nootdorp

In opdracht van gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Inter Geotechniek het bouwrijp advies opgesteld voor de nieuwe rondweg. Dit bouwrijp advies betrof het aanvullend uitvoeren van grond- en laboratoriumonderzoek en het opstellen van een geotechnisch bouwrijpadvies voor het versnellen van de zettingen en het controleren van de macrostabiliteit van de ondergrond. Ook in de uitvoeringsfase is Inter Geotechniek betrokken bij de beoordeling van de monitoringsresultaten van het project.