Ontwerp waterplein Vogelbuurt te Tiel

Samen met de gemeente Tiel, het ingenieursbureau Rotterdam en De Urbanisten heeft Inter Delta Nederland het ontwerp gemaakt van het waterplein Tiel in de Vogelbuurt. De Vogelbuurt is een wijk in Tiel zonder oppervlaktewater, die op rioolsystemen is aangewezen voor de afvoer van neerslag. Deze situatie heeft een aantal keer tot water in de straat en schade geleid. Gemeente en waterschap hebben aangegeven dat deze situatie ongewenst is. Er is in de wijk een gescheiden rioolsysteem aangelegd en waterpasserende verharding. Echter bij intensieve buien is dit onvoldoende om het water tijdig af te voeren naar de bodem. Om ook de hevige buien de neerslag op te vangen is een centrale plek in de wijk aangewezen voor waterberging.

In het ontwerp van het waterplein was de uitdaging om een aantrekkelijk buitenruimte te ontwerpen welke bij weinig en hevige neerslag water een plek geeft op het plein. In een iteratief ontwerpproces is tot een inrichting gekomen, waarbij voldoende water geborgen kan worden, met een mooie en veilige inrichting. Daarnaast zijn er geen mechanische constructies gebruikt en is het zo ingericht dat het beheer met een minimale extra inspanning goed mogelijk is.

Inter Delta Nederland heeft in het project de waterhuishouding verzorgd. Hierin zijn we bepalend geweest in de wijze van aanvoer, de omvang en frequentie van de berging en de snelheid van de waterafvoer. Qua waterhuishouding is er een groot bassin wat lager gelegen is. Dit bassin is een waterberging voor de omgeving. Daarnaast is er in de randen van het gebied een kleinere waterberging. Deze waterberging ligt hoger en wordt gevoed door afstromende neerslag van de naastgelegen dak van de basisschool en het schoolplein.

Een kleine verandering van het plein gebeurd als het een beetje regent. Bij veel neerslag transformeert het plein naar een centrale waterbergende plek. Zo is de investering in waterberging op een wijze gebeurd dat de bewustwording in de omgeving toeneemt en het een toegevoegde waarde heeft voor het gebied.

Alle foto’s zijn van De Urbanisten.