Ontwerp terreinriolering bedrijfshal te Drimmelen

In opdracht van Concrex Betonbouw heeft Inter Delta Nederland de terreinriolering van een omvangrijke bedrijfslocatie in Drimmelen ontworpen. Het betrof de afwatering van het dakoppervlak van de bedrijfshal en een deel van de terreinverharding. In nauw overleg met de opdrachtgever is een robuust hemelwatersysteem ontworpen wat goed realiseerbaar is, praktisch blijft voor het beheer, rekening houd met de steeds heftigere neerslag en voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen.