Lange haven Schiedam

Laat het blinken!

De stad Schiedam kent een omvangrijke handelsgeschiedenis waarin het draaide om haring en jenever. Dit alles speelde zich af tegen het decor van de Lange Haven. De sporen van het verleden zijn nog altijd prominent aanwezig in de historische binnenstad. Maar het oude goud moet worden opgepoetst!

Ambitie

De huidige gemetselde kaden in het beschermde stadsgezicht van Schiedam dateren uit de negentiende eeuw en zijn hoognodig toe aan een grondige onderhoudsbeurt daarnaast moet ook de historische Beurssluis worden gerestaureerd. Er wordt gelijk van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de achterliggende buitenruimte opnieuw in te richten en een extra langzaamverkeersbrug over de haven aan te leggen. Zo is in het centrum van Schiedam een groot multidisciplinair project ontstaan. Voor herstel van de kademuren en de realisatie van het inrichtingsplan loopt een Best Value aanbesteding. Schiedam gaat voor maximale kwaliteit.

Regiegemeente

Schiedam zet momenteel grote stappen in de ontwikkeling van haar  organisatie. De activiteiten van het eigen ingenieursbureau worden beëindigd en de focus wordt verplaatst naar een regisseursfunctie. Er wordt veel meer gedaan op basis van contracten met en door marktpartijen. De ontwikkelingen op het gebied van projectmanagement en contractmanagement worden op de voet gevolgd; zo ook het IPM.

Prestatie inkoop

Geheel in lijn met de transformatie naar een regiegemeente, is de marktbenaderingstrategie van het project, nl. Best Value Procurement, oftewel Prestatieinkoop.

De werkzaamheden en eisen zijn niet door de opdrachtgever voorgeschreven, maar worden aan experts in “de markt” overgelaten. Op basis van door gemeente Schiedam geformuleerde doelstellingen in een inschrijvingsleidraad, wordt potentiële opdrachtnemers gevraagd een aanbieding te doen voor het bereiken van de doelstellingen met de hoogst haalbare kwaliteit voor het beschikbare budget, dus: “best value for money”.

De doelstellingen zijn gericht op veiligheid, functionaliteit, toekomstbestendigheid, authenticiteit, kwaliteit en beperking van omgevingshinder.

Integraal Project Management                                           

IPM biedt de voordelen van een duidelijke structuur met heldere taken en verantwoordelijkheden, maar kan door lagere overheden als een log apparaat worden  ervaren. De projectorganisatie van de Lange Haven is opgezet volgens de principes van Integraal Project Management (IPM), maar dan op maat gemaakt voor de organisatie van gemeente Schiedam.

Inter Techniek heeft mede invulling gegeven aan de projectorganisatie door de vertaalslag te maken uit de RWS praktijk naar de specifieke behoefte van de gemeente en met inzet van sleutelfunctionarissen in het projectteam.

In dit project is met vaste- en ingehuurde krachten een relatief klein team samengesteld, waarbij alle aspecten van IPM zijn ingevuld.

Bekijk hier de projectvideo.