Herinrichting vissershaven Bruinisse

In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland wordt de Vissershaven van Bruinisse opnieuw ingericht. De herinrichting is een lang gekoesterde wens van gemeente en havengebruikers die voor het grootste deel uit mosselkwekers bestaat. De herinrichting wordt mogelijk gemaakt met een Europese (EFRO) en Provinciale subsidie.
Het subsidieprogramma richt zich op het versterken van het toerisme in een bepaalde regio. Bij de herinrichting is gezocht naar de mogelijkheden om van een haven waar nog steeds wordt gewerkt ook een aantrekkelijk ontvangst- en verblijfsgebied te maken.

In het kader van “werk met werk” maken zijn de bestekswerkzaamheden samengevoegd met de dijkversterkingwerkzaamheden die in opdracht van Projectbureau Zeeweringen worden uitgevoerd.

Contractvorm
RAW-bestek

Inter Techniek heeft voor de gemeente Schouwen-Duiveland de projectleider geleverd voor de algehele projectleiding van het project.