Hemelwaterbewuste inrichting openbare ruimte Westpolder

In een deel van de wijk Westpolder van de gemeente Papendrecht wordt in 2017 de openbare ruimte aangepakt. Gevraagd is om het hemelwater in deze wijk anders te verwerken dan het vervangen van een gemengd riool voor een gescheiden riolering. Dit omdat een gescheiden riool niet bijdraagt aan het langer vasthouden van water in het gebied en qua aanleg ook een behoorlijke extra investering vraagt. Daarnaast heeft de gemeente een wens om bij het herinrichten van de wijk ook de uitstraling van de wijk te verbeteren.

Met de verschillende beheerders en ontwerpers van de gemeente Papendrecht heeft Inter Delta Nederland, samen met Buro Zuijderwijk, een vijftal principes uitgewerkt hoe in deze wijk hemelwater anders te verwerken. Met name het benutten van oppervlakkige afstroming en het groen in de wijk zijn hierbij essentieel. In de rapportage is aangegeven wat technisch (on)mogelijkheden zijn gelet op de kenmerken van het gebied. Zowel het verschil in investeringskosten als de (extra) beheerinspanning van het anders verwerken van hemelwater, is in beeld gebracht.