Wij hebben niet stilgezeten tijdens de lock down door de coronacrisis. We hebben de start gemaakt met het actualiseren van de positionering van Inter Groep Bouw & Infra voor de komende tien jaar. Onze inschrijving op tenders voor de inhuur van civieltechnisch en groenpersoneel van zowel gemeente Rotterdam als gemeente Westland zorgde ervoor dat deze herpositionering in een stroomversnelling terecht is gekomen. ‘Ieder nadeel heeft zijn voordeel’. Het daardoor ontstane fundament voor een mooie toekomst van onze organisatie, vormt nu de basis van alle interne en externe processen. Dit is nu een stevige leidraad voor de komende jaren.

Met veel trots kunnen we melden dat allebei de percelen van de tender ‘Inhuur personeel op civieltechnisch gebied’ van Gemeente Rotterdam, waarop we hebben ingeschreven, aan ons gegund zijn!

De komende zes jaar mogen we onszelf partner van deze mooie gemeente noemen, een mooie bezegeling van de intense samenwerking die al sinds jaar en dag tussen de gemeente en ons bedrijf bestaat. De champagne houden we nog heel even dicht, aangezien we er ook voor de twee percelen van Gemeente Westland, na het deels openen van de kluis, heel goed voor staan. De uitslag verwachten we een dezer dagen.

Hieronder volgt een korte uitleg over de gegunde percelen van Rotterdam. Zoals je kunt lezen omvatten ze eigenlijk precies de functies die vallen binnen onze labels Inter Techniek, Inter Delta Nederland, Inter Groen Advies en Inter Geotechniek.

Perceel 1
Inhuur van personeel voor het voorbereiden, beheren en begeleiden van buitenruimteprojecten in de vakgebieden wegenbouw, bouw- en woonrijp maken, riolering, groen, cultuurtechniek, K&L, bereikbaarheid, verkeersmaatregelen en bouwplaatsen.

Binnen dit perceel horen de generieke functieprofielen van:

  • Voorbereidende functies, zoals projectvoorbereider, tekenaar, constructeur, adviseur e.d.
  • Uitvoerende functies, zoals directievoerder, contractmanager, toezichthouder, toetser, documentcontroller e.d.
  • Projectmanagement, zoals projectleider, projectmanager, omgevingsmanager, risicomanager e.d.
  • Beherende functies, zoals technisch beheerder, medewerker bereikbaarheid, toetser bouwplaatsvergunning e.d.

Perceel 2
Inhuur van personeel voor het ontwerpen en dimensioneren van stedelijk (afval)waterketen (stedelijk water, rioleringsstelsels, persleidingstelsels, geohydrologie).
Denk hierbij aan het functieprofiel van Adviseur (afval)waterketen.

De gemeente was op zoek naar een (h)echte partner met kennis van zaken, die meedenkt met de organisatiedoelstellingen en tijdig anticipeert op inhuurvragen. Om zo de juiste kandidaten op het juiste moment aan te kunnen bieden. Het feit dat we naast Inter Techniek ook de labels Inter Delta Nederland (stedelijk water) en Inter Groen Advies binnen de gelederen hebben, die ook projecten ‘in house’ uitvoeren, werd gewaardeerd met een mooie plus.

Daarnaast bleek onze mensgerichte aanpak, die gericht is op het bouwen van ‘duurzame’ carrières, erg aan te spreken. Zeker gezien het feit dat er in het huidige decennium diverse transities plaatsvinden en stedelijke klimaatadoptatie en circulariteit centraal staan. Dit is precies waar we met ons bedrijf op inzetten.

Met beide inhuurraamcontracten op zak, zijn we er van verzekerd dat we de komende jaren vele interessante functies bij deze innovatief ingestelde gemeente (met haar toonaangevende projecten) in kunnen vullen. Dit vergroot de mogelijkheden om mooie, duurzame loopbanen vorm te geven.

Nieuwsgierig of deze, door de tenders ontstane, kansen ook voor jou interessant kunnen zijn? Neem dan contact op met Jos Hezemans.