Inter Techniek maakt zich klaar voor een duurzame toekomst

Stilstand is achteruitgang. Daarom heeft Inter Techniek de afgelopen maanden gebruikt om haar dienstverlening te herijken en af te stemmen op de behoeften van de komende vijf jaar.

Waarden versus processen

Onze kernwaarden, die de basis vormen van onze persoonlijke en mensgerichte cultuur, blijven uiteraard ongewijzigd; deze zitten nu eenmaal in onze genen en onderscheiden ons. Onze processen en systemen zijn ondersteunend, niet leidend. We vinden het echter wel belangrijk dat ze beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt. Dat is ook waar we nu in investeren.

Daarom optimaliseren we onze processen en verrijken we de vertrouwde werkwijze met enkele tools die zorgdragen voor een optimale loopbaanontwikkeling voor onze medewerkers. We verhogen daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze klanten.

Duurzaamheid

Ons productportfolio wordt verder uitgebreid, waarbij we actiever gaan anticiperen op trends, marktontwikkelingen en innovaties. Zo komt de focus nog meer te liggen op duurzaam ontwerpen, uitvoeren en beheren van de civieltechnische infrastructuur. We willen graag ons aandeel leveren en onze verantwoordelijkheid nemen om onze leefomgeving duurzaam te verbeteren. Dit alles maakt ons bedrijf toekomstbestendig. 

Uiteraard hadden ook wij de crisis die we nu doormaken niet kunnen voorspellen, maar we zien dit als het juiste moment om deze ontwikkeling in te zetten. Sterker nog, wij gebruiken deze tijd om onze aangepaste visie verder te optimaliseren en versneld uit te rollen. Blijf ons dus zeker volgen, onze nieuwe website en meer worden snel met jullie gedeeld.

We kijken vol vertrouwen en met maximale energie uit naar de nabije toekomst. Ben je geïnteresseerd in onze vernieuwde aanpak? We stellen het uiteraard zeer op prijs om met je in contact te komen!