INTERACTIE @ Landelijke Omgevingsmanagementdag 2019

Eind juni is tijdens de druk bezochte Landelijke Omgevingsmanagementdag INTERACTIE, als onderdeel van Inter Projectmanagement, geïntroduceerd. INTERACTIE faciliteert gemeentes om opgaves en projecten, nog voordat deze gestart worden, goed in kaart te brengen. INTERACTIE belicht de integraliteit van een opgave en creëert enthousiasme bij belanghebbenden en biedt een gestructureerd proces in fases dat belang hecht aan tijdige, brede en transparante participatie met de omgeving. Superleuk en nuttig.

Meer informatie kun je lezen in deze kleurrijke folder.