Reconstructie Eikenlaan, Beukenlaan en Iepenlaan

Voor de herinrichting van de Eiken- Beuken- en Iepenlaan heeft gemeente Nissewaard gekozen voor een samenwerking met KWS Infra BV op basis van de met deze firma gesloten overeenkomst voor het asfaltonderhoud van de gemeente Nissewaard. Deze samenwerking houdt in dat KWS zorg draagt voor het maken van de ontwerpen, de communicatie met de omwonenden en, na vaststelling van het ontwerp door het college ook de uiteindelijke realisering van de reconstructies.

Voorbereidingsovereenkomst

Na vaststelling van het ontwerp vond de uitwerking naar technisch bestek plaats en kon afronding hiervan tot uitvoering worden overgegaan. Met KWS is hiervoor een speciale Voorbereidingsovereenkomst gesloten op basis waarvan de ontwerpen zijn gemaakt en de inspraakprocedures  zijn gehouden.