Randweg gemeente Zundert

Randweg Zundert

Het Westbrabantse Zundert kampt al jaren met verkeersoverlast in het centrum van de kern Zundert. De doorgaande route loopt precies door de winkelstraat waardoor het verkeer nogal eens vast komt te staan, wat in toenemende mate leidt tot overlast, geluid, trillingen, vertragingen en een toename van de verkeersonveliligheid. Na een jarenlange lobby en een gedegen tracéstudie door het bestuur van Gemeente Zundert heeft provincie Noord-Brabant besloten om samen met Gemeente Zundert een randweg te gaan aanleggen. Deze nieuwe weg leidt het verkeer om het centrum van Zundert heen. Met name de Molenstraat (winkelstraat) wordt hierdoor minder druk, aantrekkelijker én verkeersveiliger. De Randweg wordt aangelegd aan de noordwestzijde van Zundert, waar deze de verbinding vormt tussen de Bredaseweg en de Rucphenseweg. De Randweg loopt dan nagenoeg parallel aan de Kleine Beek.

De aanleg van de nieuwe weg heft als doel om een toekomstvaste en verkeersveilige oplossing voor de lokale problemen in de kern van Zundert te beiden en de huidige en toekomstige bereikbaarheidsproblemen op de aansluitende provinciale wegen en het centrum van Zundert te verbeteren. Naast de aanleg van de randweg is de aanleg van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) opgenomen in het contract. De aanleg van de EVZ is gekoppeld aan het verleggen van de ‘Kleine Beek’. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Waterschap Brabantse Delta.

Binnen dit project treedt Gemeente Zundert op als opdrachtgever met inhoudelijke ondersteuning van de provincie Noord-Brabant.  De gekozen contractvorm is een geïntegreerd contract (D&C) op basis van UAV-GC. Het voorlopig ontwerp is daarbij gebruikt als basis voor de contractvorming. Tegelijkertijd met de aanleg van de Randweg Zundert zal ook op basis van een geïntegreerd contract (D&C) een rioolpersleiding worden aangelegd, welke deels gelegen is binnen het tracé van de randweg.

Het project is opgedeeld in 2 concrete fasen;

  • De contractfase: opstellen contract tot en met aanbesteding;
  • Uitvoeringsfase: daadwerkelijke realisatie van het project;

Daarnaast is er nog de uitloopfase voor het geval de grondverwerving tegen zit.

Om het project in goede banen te leiden is een projectteam in het leven geroepen. Deze bestaat uit een Project-/omgevingsmanager, contractmanager en een technisch manager. Dit team wordt ondersteund door een risico- en financieel deskundige. Inter Techniek levert voor het project de technisch manager.

Resultaat van de contractfase is een UAV-GC contract wat op basis van EMVI en met voorselectie op de ‘markt’ is gezet. Na de voorselectie hebben 5 gegadigden een daadwerkelijke aanbieding mogen doen. De aanbesteding heeft in februari 2014 plaatsgevonden.

De opdrachtnemer start na gunning met de engineeringwerkzaamheden van het project. Na goedkeuring van alle documenten en ontwerpen kan er medio november/december 2014 gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.
Naar verwachting wordt het project eind 2015 opgeleverd en wordt daarmee het centrum van Zundert verder ontlast en verkeersveiliger.

Ontwerp en beelden: wUrck architectuur stedenbouw landschap, Rotterdam.