Haringvlietsluizen

Haringvlietsluizen

De Haringvlietsluizen zijn onderdeel van de Haringvlietdam. De Haringvlietdam sluit het Haringvliet af en ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee bij de monding van de Haringvliet in de Noordzee. De Haringvlietsluizen beschermen sinds de officiele ingebruikname in 1970 de achterliggende delen van Zuid-Holland tegen overstroming en regelen de afvoer van overtollig rivierwater. Ten zuiden van de spuisluizen is de Goereese sluis voor scheepvaartverkeer opgenomen in de Haringvlietdam.

De Haringvlietsluizen hebben 17 openingen, met in elke opening 2 vizierschuiven, nl. één zeeschuif en één rivierschuif. De openingen zijn 56,5 meter breed. In totaal zijn er dus 34 schuiven. Jaarlijk wordt hiermee circa 30 miljard m3 water gespuid.

Het wegverkeer kan over de Haringvlietdam via de N57. Deze weg heeft 2×2 rijstroken. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is verantwoordelijk voor het bedienen, beheren en onderhouden van de Haringvlietsluizen.

Het contract

De huidige staat van de conservering van de schuiven is op een aantal kritieke punten van de schuif, zoals de overgang van de armen naar de schuif, ongewenst te noemen. Op andere plaatsen op de schuif is de staat van de conservering ook onvoldoende. Daarom zullen in de periode 2015-2018 conserveringswerkzaamheden aan alle schuiven plaats vinden om de levensduur van het conserveringssysteem van de stalen delen te verlengen.

Firma Venko heeft de opdracht eind vorige jaar gegund gekregen en gaan conform planning eind maart 2015 starten met de conserverings werkzaamheden.