Baggerspeciedepot Hollands-diep

Het putdepot heeft een lengte van 1.200 m en een breedte van 500 m (op waterniveau) en een diepte tot circa NAP -32 m. De inhoud is ca. 10,2 miljoen m3.

Rondom de put is een ringdijk aangelegd met een (kruin)hoogte van NAP +2,75 meter. waarvan de kruin is voorzien van een bekleding van open steenasfalt. De dijk is aan de binnen- en buitenzijde verdedigd met zink- en kraagstukken en een asfaltconstructie. De ringdijken zijn zo ontworpen dat deze zonder schade kunnen overstromen. De hoogte van de kruin wordt gemonitord tijdens de beheersfase. De ringdijk kan en mag bij extreem hoge waterstanden op de rivier met inachtneming van de voorgeschreven beheersvoorzieningen overstromen.

Het contract

De kern van het “exploitatie” contract is het ontvangen (accepteren) en verwerken van reinigbare specie (zandscheiding), het definitief bergen van verontreinigde, niet reinigbare baggerspecie en het bergen van het residu van de zandscheiding.

Deze opdracht is vorig jaar gegund aan de combinatie firma de Boer en van der Kamp. Duur van dit contract is 3 jaar.