Inter Techniek teambijeenkomst

Donderdag 25 oktober jongstleden kwamen de medewerkers van het label Inter Techniek samen voor een teambijeenkomst.

Integraal kennis delen

Kennis en data wordt steeds belangrijker in de civiele techniek en natuurlijk ook voor de gedetacheerde – dit bracht Leen ertoe het initiatief te nemen voor de organisatie van deze bijeenkomst. Leen is al bijna tien jaar een trouwe medewerker van ons mooie bedrijf. Het idee? Kennisdeling door ervaringen te delen middels projectpresentaties. Daarnaast samen nieuwe ontwikkelingen delen en signaleren.

Programma

De avond startte uiteraard met een hapje en een drankje (want naast kennis vinden wij bourgondisch genieten óók heel belangrijk!) – onder het genot van een heerlijk buffet van pizza en pasta kon iedereen informeel bijpraten en, in het geval van de nieuwe medewerkers, kennismaken! Daarna namen directeuren Jos en Eric het woord, om even kort toe te lichten wat voor ontwikkelingen er allemaal gaande zijn binnen de gehele Inter Groep Bouw & Infra. Door middel van ‘Raadje Plaatje’ ging men vervolgens aan de slag met een interactief voorstelrondje; alle medewerkers hadden een foto van hun werkplek of project opgestuurd – middels deze foto kon men elkaar én elkaars projecten (nog) beter leren kennen.

Ten slotte ging men aan de slag met de vraagstukken “Waar ben je naar op zoek?” en “Welke specialiteiten hebben jij óf jouw ‘kraam’?”. Een interessante uitkomst hiervan was de interesse in de juridische kant van contracten en bouwrecht: het idee ontstond dan ook om volgende keer iemand van zusterlabel Inter Legal Consult uit te nodigen om hier meer over te vertellen. Verder is er uitgebreid over gesproken over de mogelijkheden om kennis digitaal optimaler te ontsluiten binnen de organisatie.

 

Groot succes

De bijeenkomst was een groot succes te noemen, iedereen sprak zijn enthousiasme uit en de meeste bleven nog lang hangen! Zo’n succes zelfs, dat er is afgesproken zo’n bijeenkomst iedere kwartaal te gaan organiseren. Hierbij is het zelfs de wens om bij iedere bijeenkomst ook een projectlocatie te gaan bezoeken. We kijken nu al uit naar het vervolg in 2019!