Terug

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid / Programma’s, Projecten en Onderhoud – Keringteam II

Keringteam II is verantwoordelijk voor al het vast en variabele onderhoud aan de Hollandse IJsselkering, Haringvlietspuisluizencomplex en het Volkeraksluizencomplex. Zij laat dit onderhoud, op het gebied van civiele techniek, elektrotechniek, installatietechnische en werktuigbouwkunde (bedienings- en besturingssystemen) uitvoeren middels contracten met een contractduur die varieert van een tot vijftien jaar. Het keringteam II is, zoals alle teams van PPO, ingericht volgens het IPM-model met per rolhouder meerdere adviseurs, de totale omvang van de projectorganisatie is ongeveer 24 fte. Er wordt nauw samengewerkt met de beheerders van de objecten en het team keringbeheer. Het project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Omschrijving van het project

De functie adviseur projectbeheersing valt onder de taken van het projectbeheersingsteam, de taken van dit team bestaan uit: plannings-, financieel- , risico-, kwaliteit, scope-, capaciteit- , documentmanagement.  Tussen deze elementen bestaat een samenhang die bijvoorbeeld middels een voortgangsrapportage tot uitdrukking komt. Het projectbeheersingsteam wordt aangestuurd door de Manager Projectbeheersing.

Werkzaamheden Inter Project Management

Inter Project Management levert in de persoon van Arno van der Hooft de rol van Adviseur Risicomanagement / Kwaliteitsmanagement. Vanuit zijn rol geeft hij invulling aan het risicomanagement en kwaliteitsmanagement voor het cluster. Tot zijn taken behoort onder andere het faciliteren / begeleiden van de IPM-rolhouders in het risicomanagementproces, waaronder het uitvoeren van risicoanalyse(s). Daarnaast coördineert hij het interne auditproces / proces van interne kwaliteitsborging en is hij als tweede auditor betrokken bij het uitvoeren van interne en externe audits.