Juridisch Adviseur Inkoop, Gemeente Amsterdam / Ingenieursbureau / Afdeling Inkoop & Advies

Amsterdam groeit en bloeit. De gemeente investeert jaarlijks honderden miljoenen in de openbare ruimte. Het Ingenieursbureau van de gemeente is hét projecten- en adviescentrum van de stad en zet alle ambities om naar de praktijk. Het bureau staat voor projectrealisatie, advies en inkoop binnen de grond-, weg- en waterbouw waarbij de passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn de kracht van het Ingenieursbureau. Team inkoop & Advies van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam adviseert de leadbuyer fysiek van de gemeente Amsterdam over het te voeren inkoopbeleid, de uit te voeren inkoopactiviteiten en ondersteund de opdrachtgevers binnen het cluster Ruimte & Economie bij uitvoering van inkoopopdrachten. De aanwezige inkoop- en advieskennis richt zich o.a. op UAV-GC en UAV, de inkoop van ingenieursdiensten als resultaatsverplichting en strategische beleidsadvisering.

Omschrijving van de Opdracht

De (juridisch) adviseur inkoop is gespecialiseerd in de inkoop van opdrachten om daarmee de inkoopaanvragen voor de verschillende opdrachtgevers binnen de gemeente te begeleiden. Daarbij ligt de nadruk op alle facetten van de inkoop, zoals:

  • het adviseren bij inkoopvraagstukken in combinatie met wat mogelijk is onder de aanbestedingswet
  • het opstellen van, adviseren over en toetsen van de inkoopstrategie;
  • het opstellen en toetsen van contractstukken;
  • het begeleiden van BPKV/EMVI-processen;
  • het opstellen en toetsen van gunningsadviezen en -beslissingen.

Het onderscheidende karakter van een (juridisch) inkoopadviseur bij de gemeente Amsterdam ligt in het ‘out-of-the-box’-denken, het snel schakelen in de advisering en het uitwerken van offerteaanvragen.

Werkzaamheden Inter Legal Consult

ILC levert door middel van Rende Jan Hop de rol van (juridisch) adviseur inkoop aan de Gemeente Amsterdam. Vanuit zijn rol heeft Rende Jan zowel een adviserende als uitvoerende inkooprol bij het opstellen van de inkoopstrategie, contractdocumenten, aanbestedingsdocumenten en gunningsdocumenten. Daarnaast treedt Rende Jan op als uitvoerder en opsteller van categorieplannen voor kleine segmenten, zoals zonnepanelen en monitoringswerkzaamheden, waarbij Rende Jan ook een adviserende rol heeft richting het management. Verder treedt Rende Jan als contractmanager op binnen het IPM-team van de inrichting van de nieuw te realiseren Sluisbuurt op het Zeeburgereiland.

Enkele projecten waarin Rende Jan actief is:

  • juridisch adviseur inkoop gemeente- brede inkoop zonnepanelen / Zon op sportvastgoed;
  • adviseur inkoop Toekomstbestendige kademuren;
  • procesbegeleider aanbesteding inkoop Natuursteen;
  • contractmanager realisatie Sluisbuurt – Zeeburgereiland;
  • juridisch adviseur inkoop herinrichting Sloterpark.

Bron Afbeelding: Stadsarchief Amsterdam