Sabine Masseur | Werkvoorbereider Groen

Mijn interesse in het groen is niet van gisteren, het loopt als een groene draad door mijn leven. Vroeger zaadjes oogsten uit de tuin van mijn ouders, op pad met mijn vader, struinen in de duinen en langs de slootkant. Het leukste vak op school was biologie waar ik met veel interesse en verwondering werkte aan natuurwerkstukken.

Mijn passie voor tuinen is denk ik begonnen toen mijn moeder onze tuin opnieuw is gaan aanleggen. Hij nam me dan heel vaak mee naar het bijzondere tuincentrum in de Beemster. Er waren daar zoveel voorbeeldtuinen dat ik vaak zoek was als we weer weg moesten.

Ik ben er nog niet zo lang achter dat ik deze interesse, die een beetje met mij vergroeid is, beter in mijn werk kon laten terugkomen. In al het werk dat ik heb gedaan, miste ik een stuk verdieping. Dat heeft mij doen besluiten om nog op latere leeftijd een opleiding Tuin- en Landschapsinrichting te gaan volgen. Eindelijk voel ik mij helemaal op mijn plek. Ik vind het fijn een steentje te mogen bijdragen aan een gedegen groene leefomgeving.

Een brede interesse in o.a. biodiversiteit, landschap, ecologie, water, sustainable energy, urban green, groene daken, waterberging, integrale stedelijke of landschappelijke projecten waarbij een juiste balans ontstaat tussen groen en grijs.  Ik heb een voorliefde voor bomen en heb thuis een tafel vol met stekjes van bijzondere planten. Ik probeer mensen te overtuigen van het belang van biodiversiteit, en moedig mensen aan zelf meer groen in de buurt te maken.

Na mijn studie wilde ik graag meer leren en op verschillende niveaus en werkvlakken. Ondanks dat ik een passie voor ontwerpen heb, ben ik nu als Werkvoorbereider Groen aan de slag. Meer concreet en een prachtige kans om in mijn eigen stad te mogen werken en alle verschillende werkvelden samen te zien komen. Daarnaast probeer ik, als de tijd het toelaat, nog steeds tuinen te ontwerpen en te adviseren bij onderhoud en aanplant.