Marco Krijgsman | Ondernemend Adviseur Manager

Mijn interesse voor groen begon als kind, toen mijn vader me vaak meenam naar de groentetuin. Ik vond het interessant om de invloed van de seizoenen te zien.

Het mooie van groen vind ik dat het ons overleeft. Ik geloof dan ook sterk in het principe van rentmeesterschap: we geven een mooie groene leefomgeving door aan onze kinderen en kleinkinderen. Zo heb ik eens gewerkt aan een reconstructie van een park waar een boom stond van 200 jaar oud. Door het toepassen van goede groeiplaatsvoorzieningen kan deze boom zeker nog eens 200 jaar mee.

Door mijn hoveniersdiploma en werkervaring ben ik praktisch ingesteld. In combinatie met mijn opleiding aan Van Hall Larenstein (met een minor bestuurskunde en overheidsmanagement) weet ik het theoretische met het praktische verbinden. Ik ben dan ook geen kantoorjongen die het even komt uitleggen. Als ik zie dat een project mis dreigt te gaan, trek ik mijn werkschoenen aan.

In mijn adviseursrol komt deze praktische kennis, ervaring en houding goed van pas. Acteren op verschillende niveaus is een tweede natuur met als resultaat meer draagvlak en begrip. Politieke belangen zijn mij niet vreemd en weet ik sensitief te benaderen. Aan de andere kant kan ik in de voorbereidingsfase beter schakelen door de praktische kennis. Een efficiënt projectresultaat met tevreden stakeholders.

In de afgelopen 10 jaar heb ik mij als generalist ontwikkeld waarbij ik actief ben (geweest) binnen diverse overheden in functies als werkvoorbereider, beheerder, projectleider en regisseur. Als verbindende factor weet ik ‘collega’s’ te enthousiasmeren om integraal met elkaar mee te denken.