Haak om Leeuwarden Zuid

De Haak om Leeuwarden is een nieuwe rijksweg aan de (zuid) westkant van Leeuwarden. De weg vormt de verbinding tussen de huidige A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). De weg is onderdeel van de nieuwe ontsluiting aan de west- en zuidkant van Leeuwarden en wordt aangelegd onder regie van Rijkswaterstaat.  Het gaat om circa 12 kilometer asfalt. De weg krijgt 2×2 rijstroken en er mag 100 kilometer per uur worden gereden.

De provincie Fryslân is opdrachtgever voor de aanleg van het noordelijke deel vanaf Marsum tot Boksum. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor het zuidelijke deel, vanaf Boksum tot Wytgaard en Hemriksein.

Inter Geotechniek leverde gedurende het ontwerp en site-engineering een geotechnische ontwerpleider en diverse geotechnische adviseurs.