Dijkversterking Hellevoetsluis

Delen van de vestingwallen en de Zuiddijk bij Hellevoetsluis voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom moeten deze dijken versterkt worden. Waterschap Hollandse Delta heeft daarvoor een versterkingsplan opgesteld.

Begin 2014 is gestart met de versterking. In het najaar van 2014 is de versterking afgerond. Na de versterking zijn de dijken voor de komende 50 jaar (en de vestingwallen voor de komende 100 jaar) veilig.

De medewerkers van Inter Geotechniek hebben voor Volker InfraDesign het volledige uitvoeringsontwerp (UO) en analyse van de monitoring in de uitvoering uitgevoerd. Met name door de constrcutieve samenwerking tussen het waterschap, het ontwerp en de uitvoering is dit project zo succesvol verlopen.