Wateroverlast binnentuin VVE Bergsingel, Rotterdam

De frequentie en intensiteit van hevige neerslagevenementen is onder invloed van klimaatverandering aan het toenemen. In de Rotterdamse wijk Liskwartier is in 2016 door een hevige regenbui wateroverlast ondervonden in een van de binnentuinen nabij de Bergsingel. De Vereniging van Eigenaren van de woningen aan de binnentuin besloot iets aan deze onwenselijke situatie te doen. Inter Delta Nederland is betrokken geweest bij het bedenken en inpassen van maatregelen om de kans op wateroverlast in de toekomst te verminderen.

Vooronderzoek

Aan de hand van een veldbezoek en het analyseren van uitgevoerde rioolinspecties en bouwtekeningen hebben onze ervaren adviseurs de problemen en mogelijkheden in beeld gebracht. De voorkeur qua maatregelen lag bij makkelijk uit te voeren maatregelen. Er is een variantenstudie uitgevoerd, waarbij verschillende maatregelen die de kans op wateroverlast kunnen verminderen, worden aangedragen en ingepast in de situatie.

Mogelijkheden in beeld

De voorgestelde maatregelen omvatte onder andere het toepassen van groene daken, afkoppelen van regenpijpen en herindelen van aansluitingen op het bestaande riool. De voorkeursvariant, op basis van economische voordeligheid, is het aansluiten van de regenwaterafvoer van de woningen op de nabijgelegen singel. Het gebruik van regentonnen voor extra regenwaterberging is aangedragen als een makkelijk toepasbare maatregel, die door de huiseigenaren zelf gerealiseerd kan worden. Het voornaamste nut van het toepassen van regentonnen is het kweken van een stukje bewustwording bij de bewoners. Inter Delta Nederland heeft voor de twee voorkeursmaatregelen een globaal kostenplaatje gemaakt, waarbij tevens adviezen worden gegeven op het gebied van vergunningen, subsidies en aanvullende onderzoeken. De adviezen zijn gepresenteerd bij de Vereniging Van Eigenaren en met enthousiasme ontvangen.

Gemeenten en burgers staan de komende jaren voor de belangrijke opgave om stedelijk gebied klimaatadaptief in te richten. Wij geloven in een toekomst waar de menselijke leefomgeving gestroomlijnd en bestendig is tegen de veranderende klimatologische invloeden. Een goede samenwerking van bewoners, ondernemers en overheden is van cruciaal belang bij het bereiken van dit doel.