Rioolontwerp en Grondbalans Broekgraaf, Leerdam

De woonwijk Broekgraaf in Leerdam wordt sinds 2015 uitgebreid met honderden woningen. De eerste fasen van het project zijn achter de rug en de eerste nieuwe bewoners hebben hun intrek genomen in hun nieuwe woning.

Rioolontwerp

Inter Delta Nederland heeft voor fase 5 van het project het rioolplan gemaakt. Hierbij is rekening gehouden aansluitingen op een rioolgemaal in fase 4 en de bestaande riolering aan de Tiendweg. Door de hoogteligging in de wijk stromen de meeste dakoppervlakken in fase 5 af op het oppervlaktewater, dit ontlast het rioolstelsel en de waterzuiveringsinstallatie. Voor het resterende dakoppervlak en de wegen is een hemelwater DIT (Drainage Infiltratie Transport) riool ontworpen. Bij het dimensioneren van het hemelwaterriool is er rekening gehouden met hoge toekomstige regenintensiteiten, die het gevolg zijn van klimaatverandering.

Grondbalans

Om de van nature slappe bodem in het gebied van enige draagkracht te voorzien, wordt de grond in gehele projectgebied ‘voorbelast’ zodat initiële zettingen in de ondergrond plaatsvinden vóórdat erop gebouwd gaat worden. Wij hebben, naast het rioolontwerp, een grondbalans gemaakt van het benodigde aan te voeren materiaal om het gehele gebied simultaan te laten voorbelasten. Hierbij is rekening gehouden met het voorsleuven van de rioleringsbuizen en de veranderingen van het oppervlaktewatersysteem.

© Bron: www.broekgraaf.nl

En praktische en effectieve invulling van water-gerelateerde vraagstukken bij de ontwikkeling van (stedelijk) leefgebied; dit is wat we hebben gedaan voor de gemeente Leerdam én waar we voor staan bij Inter Delta Nederland.