Rioolontwerp Bodegraven-Reeuwijk

In opdracht van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft Inter Delta Nederland een rioolontwerp gemaakt voor de wijk Reeuwijk-Brug West. De vervanging van het riool is één van de hoofdactiviteiten binnen de complete reconstructie van de wijk.

In de huidige situatie ligt er een rioolsysteem waar zowel regenwater als huiselijk afvalwater door vervoerd wordt. Het nieuwe ontwerp bestaat uit een systeem waarbij het oude riool in de achterpaden dient als inzamelingsriool, en er worden nieuwe rioolstrengen aangelegd in de rijweg waar het oude systeem op aangesloten wordt. Om voorbereid te zijn op verhoogde regenintensiteiten door klimaatverandering zal het regenwater in openbaar gebied niet langer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden gebracht, maar in een apart hemelwaterriool naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Hierdoor wordt de RWZI minder belast, dit bespaart energie. Op het hemelwaterriool kunnen burgers in de toekomst hun dakafvoer aansluiten om zo bij te dragen aan het ontlasten van het vuilwaterriool.