Revitalisering Achter de Pijp, Leerdam

De wijk Achter de Pijp in Leerdam is een jaren ‘50 wijk die aan vernieuwing toe is. De wijk bestaat uit voornamelijk huurwoningen, en is een ‘aandachtswijk’ als het gaat om sociale cohesie en kwaliteit van de buitenruimte. In de komende jaren zullen er meerdere projecten uitgevoerd worden, waarbij een deel van de woningen vervangen wordt door nieuwbouw. Inter Delta Nederland heeft bijgedragen aan een belangrijk deel van het Voorlopig Ontwerp van de openbare ruimte, namelijk het verwerken van het hemel- en afvalwater.

Vernieuwing van de riolering

Door meerdere meldingen van wateroverlast in de afgelopen jaren en de verwachting dat de regenintensiteit de komende jaren zal toenemen, was het initiële plan van de gemeente om de riolering te vernieuwen. De kern van dit plan was het verhogen van afvoercapaciteiten door het vergroten van de rioolbuizen. Vanwege de smalle straten en het feit dat een deel van de woningen op staal gefundeerd is, was de aanleg van grote, diepliggende rioolbuizen eigenlijk geen wenselijke situatie.

Variantenstudie

Op verzoek van de gemeente heeft Inter Delta Nederland een variantenstudie uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden beschouwd om de zwaardere buien te kunnen verwerken en toch geen conflict te vormen bij de realisatiefasen in de gegeven stedelijke situatie. Het afkoppelen van dakoppervlakken, het gebruiken van groenstroken als infiltratiemiddel en het gescheiden afvoeren van hemel- en afvalwater komen terug in het ontwerp. Ook omvatte de variantenstudie mogelijkheden om hemelwater op te slaan in de vorm van krattenvelden onder wegen, pleinen en parken.

Extra bevindingen

Een bijkomstigheid die gedurende de variantenstudie naar voren kwam, is de wateroverlast bij de Glasfabriek in Leerdam. De fabriek ligt op een van de laagste punten van West-Leerdam, hier werd dan ook relatief snel wateroverlast ondervonden. Bij het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met de mogelijkheid om een groot deel van het dakoppervlak van de fabriek af te koppelen. Zo zal het gemengde rioolstelsel en de waterzuivering minder belast worden en kan het regenwater op het fabriekscomplex beter afgevoerd worden.

Communicatie is de sleutel

Tijdens het definiëren van het project en het opzetten van de variantenstudie is er veel communicatie geweest met de particuliere stakeholders. Burgers en huiseigenaren hebben veel mogelijkheden gehad om hun wensen en kritiek over de wijk aan te dragen bij de gemeente. Hieruit is onder andere een Voorlopig Ontwerp gekomen, welke is gebruikt in een Design & Construct aanbesteding. Het vergemakkelijken van de communicatie met de burger is gedaan via vier wijkambassadeurs, die de belangen van de burgers vertegenwoordigden bij gesprekken met de gemeente. Heldere communicatie is een essentieel aspect in het succesvol uitvoeren van een integraal herinrichtingsproject. Participatie, zowel van de overheid als de particulier, is benodigd als we effectieve en dekkende oplossingen willen vinden voor kwetsbaarheden in stedelijk gebied.