Meerjarig Investeringsprogramma Riolering, Leiderdorp

Het riool is binnen de stedelijke ontwikkeling vaak een van de belangrijkste elementen als het gaat om het definiëren van de projectscope. Het plaatsen en vervangen van rioolbuizen onder de grond is enorm kostbaar en het is dus van belang dat werkzaamheden aan een rioolstelsel op een zo efficiënt mogelijk moment uitgevoerd worden. Inter Delta Nederland heeft voor de gemeente Leiderdorp een meerjarig uitvoeringsplan opgesteld waarin de gewenste efficiëntie samen met integraliteit een hoofdrol spelen.

Rioolinspecties

Over een periode van tien jaar zijn er vele rioolinspecties uitgevoerd in het areaal van gemeente Leiderdorp. Aan de hand van een eerder opgesteld maatregelprogramma hebben wij steekproefsgewijs de huidige staat van de riolering bepaald. Aan de hand van de resultaten van de steekproef zijn de urgentie en de aard van de benodigde rioolwerkzaamheden per gebied (her)bepaald. Het nieuwe maatregelenplan is in kaartvorm opgesteld. Alternatieve input, naast de resultaten van de inspectie, waren het BRP (basisrioleringsplan) en de (rest)levensduur van de rioolbuizen.

Integrale projecten

Om de investeringsmogelijkheden en budgetten te concretiseren, is er een integrale werksessie gehouden waar meerdere disciplines binnen de gemeente aan hebben meegedaan. Hieruit zijn een tiental integrale projecten gedefinieerd en geïnitieerd. Vervanging van het riool gaat bij deze projecten gepaard met een complete herinrichting van de openbare ruimte, waarbij ruimtelijke adaptatie en klimaatrobuust ontwerpen centraal staan. Na de toedeling van deze integrale projecten is er nog gekeken naar mogelijke projecten waarbij het discipline riolering centraal staat. Er zijn drie mogelijke locaties gespecificeerd voor monodisciplinaire rioleringsprojecten binnen het komende decennium.

Projecten definiëren

De voorgestelde (integrale) projecten zijn op kaart gepresenteerd en voorgestelde voorbereidings- en uitvoeringsperiodes globaal ingepland. Hierbij is gekeken naar de urgentie van de werkzaamheden en de logistieke inpassing binnen de gemeente. Ook het inventariseren van het beschikbare budget voor riolering in de komende jaren heeft een rol gespeeld in het bepalen van de projecten. Een van de gedefinieerde integrale projecten is de revitalisering van de Oranjewijk, een project waar Inter Delta Nederland momenteel intensief bij betrokken is.

Zo werken wij het liefst, vanuit de breedte onze ervaring op een praktische wijze toepassen, om tot een helder advies te komen, waarna wij samen met de opdrachtgever en project-specifieke-stakeholders de diepte in gaan om de leefbaarheid van de gebouwde omgeving op straat- en wijkniveau te verbeteren.