Analyse schadelijkheid stadsfonteinen Nissewaard

Wanneer een riolering met zowel afval- als regenwater tijdens of na een regenbui overvol is, kan het voorkomen dat dit vervuilde water via een overstort in het oppervlaktewater wordt geloosd. Ook is het mogelijk dat honden- of vogelpoep het water verder verontreinigd. Indien er een fontein in het water aanwezig is, zal deze het vervuilde water omhoog spuiten. Recente studies hebben aangetoond dat het gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen wanneer dit vervuilde water wordt ingeademd. Dit staat haaks op een van de functies van een fontein, namelijk het op peil houden van de waterkwaliteit door het inbrengen van zuurstof in het water.

Inter Delta Nederland heeft voor de Gemeente Nissewaard een onderzoek uitgevoerd met als doel het bepalen van de potentiële schadelijkheid van de fonteinen die onder het beheer van de gemeente vallen. Het watersysteem is globaal geanalyseerd en de locaties van overstorten zijn bepaald. Ook zijn de locaties van de fonteinen bezocht, dit om te bepalen of het water in de vijver op andere manieren verontreinigd kan worden. Menselijke blootstelling rondom een fontein heeft invloed op de schadelijkheid: wandelpaden, speelveldjes en ontmoetingsplekken rondom de fontein verhogen het risico op extra ziektegevallen.

Het advies van Inter Delta Nederland aan de Gemeente Nissewaard omvat technische maatregelen om fonteinwater schoon te houden, herinrichting van de openbare ruimte nabij de fontein en optimalisaties wat betreft spuithoogten en aan/uit frequenties van de fonteinen. Deze maatregelen dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving in Nissewaard.