Marcel Poot | Projectleider/Adviseur

‘Breed inzetbare civieltechneut met beide benen op de (vuile) grond’

Ooit als spijtoptant de overstap gemaakt van de bouwkunde naar de weg- en waterbouw. Hier geen moment spijt van gehad.  Via een jarenlang dienstverband bij het oude Intertechniek en vele detacheringen en latere dienstverbanden veelvuldig vanuit infraprojecten (waaronder veel rioolwerkzaamheden)  in aanraking gekomen met diverse bodemaspecten zoals het hergebruik van bouwstoffen, saneringen van verontreinigde (water) bodems, bodembeheerplannen en hergebruik van partijen grond.  Ook archeologie en onderzoek naar en het saneren op explosieven uit de 2ewereldoorlog horen hier bij.

Ik ben overal voor in, maar alles beneden maaiveld mag ik mijn specialiteit noemen.