Esmee Overtoom | Jr. Adviseur Ruimtelijk Adaptatie

Op de middelbare school vond ik aardrijkskunde altijd een interessant vak; met name de thema’s klimaat en sociale geografie trokken mij. Na de middelbare school wilde ik hier graag mee verder en zo kwam ik uit bij de hbo-opleiding Climate and Management/ Ruimtelijke Ontwikkeling. Tijdens deze opleiding heb ik het verschijnsel klimaatverandering én de uitdagingen die het met zich meebrengt beter leren begrijpen. Daarnaast heb ik kennis opgedaan op de volgende gebieden: energie, duurzaam bouwen, mobiliteit, water en beleid & management. Naast het reguliere programma kon ik mij ook aanmelden voor verschillende minors. In dit keuze onderdeel heb ik mij gericht op het adviseurschap.

Mijn hart gaat sneller kloppen van (burger)participatie, gedragsverandering en klimaatadaptatie. De wereld om ons heen verandert en wij moeten hierin meebewegen en ons aanpassen. Maar iedereen is anders en dat vraagt om verschillende aanpakken. Ik zie het als uitdaging om iedereen op een passende wijze mee te krijgen in het klimaatverhaal.

Want, zoals Obama zei: ‘We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it.’