Prisca, Renate & Mike | Backoffice

Wij (Prisca, Renate en Mike) vormen samen met de directie de ruggengraat van de Inter Groep Bouw & Infra. Samen zorgen wij, ieder met ons eigen takenpakket en competenties, dat de virtuele markthal een bedrijvige en dynamische omgeving blijft waarbinnen al onze medewerkers en ZZP’ers met plezier kunnen werken aan mooie resultaten.

Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat de bedrijven binnen de Inter Groep Bouw & Infra zich puur op de inhoud kunnen focussen. Daarom ‘ontzorgen’ wij hen van vrijwel alle overige zaken. Denk hierbij aan de administratie, ICT en financiën, maar ook marketing- en communicatiewerkzaamheden vallen hieronder. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor alles op HR-gebied, iets wat binnen onze groeiende organisatie steeds meer tijd en professionaliteit vergt.

Marieke Maas | Junior Adviseur Klimaatadaptatie en Stedelijk Water

Al als kind had ik een interesse voor water en kon ik me mateloos interesseren voor bijvoorbeeld het Watersnoodrampmuseum. Ik heb nooit geweten wat ik wilde worden, maar als ik terugkijk zijn de gemaakte stappen logisch. Al zoekendewijs heb ik mijn loopbaan tot nu toe breed gevormd met als startpunt de opleiding Civiele Techniek – Watermanagement. Tijdens mijn opleiding heb ik me breder georiënteerd, onder andere op duurzaamheid, klimaat, milieu, omgevingsmanagement en ruimtelijke ordening. Politiek heeft daarnaast ook mijn interesse. Deze brede blik heb ik naast mijn studie onder andere vergaard tijdens mijn verschillende stages bij een aannemer, een waterschap en een gemeente.

In mijn werk heb ik het naar mijn zin wanneer ik met verschillende partijen samenwerk. Dankzij bepaalde stukken of adviezen alle neuzen dezelfde kant op krijgen, geeft me energie. Bovendien verandert de wereld om ons heen en daarmee ook ons vakgebied. Ik wil een mooie bijdrage leveren aan alle ontwikkelingen die er gaande zijn.

Coen de Nijs | Projectleider/Adviseur (ZZP)

Van nature ben ik een generalist op het civiele vlak, met de nadruk op de werkterreinen riolering, stedelijk water en binnenstedelijke (her)inrichtingen. Met de ervaringen die ik gedurende mijn loopbaan heb opgedaan, ben ik doorgegroeid naar projectleider / projectmanager met een aanzienlijke technische knowhow. Ik voel me volledig verantwoordelijk voor mijn projecten op het gebied van planning, kosten en kwaliteit.

Met een achtergrond bij zowel overheidsinstanties, aannemers en adviesbureaus heb ik in verschillende organisatievormen gewerkt en bij enkele werkgevers leiding gegeven aan diverse medewerkers. Ik deel mijn kennis, het liefst in coachende vorm, graag met anderen.

Bij beleidsvorming en het maken van strategische keuzes op deze gebieden, denk ik in eerste instantie aan pragmatische en goed beheersbare maatregelen, hierbij overwegend of er innovatieve ontwikkelingen in de branche zijn die kunnen meegenomen worden in de besluitvorming. Ik vind het hierbij vanzelfsprekend dat maatregelen vanuit diverse vakdisciplines integraal worden meegenomen in de planvorming. Tevens is het van groot belang dat de plannen die hieruit voortvloeien en welke in uitvoering gaan, ook daadwerkelijk op een kwalitatief hoog niveau worden aangelegd / uitgevoerd. De uiteindelijke functionaliteit, de mate van onderhoud en de levensduur zijn hiervan afhankelijk.

Regilia Suk | Adviseur Stedelijk Water & Riolering

Ik ben een breed georiënteerde adviseur met een affiniteit voor water. Ik vind het leuk om aan complexe zaken te werken en daar een oplossing bij te vinden. Het fijne aan deze complexe zaken zijn de vele factoren, het integraal denken en dan ook hierin de focus op het doel behouden.

Tijdens mijn stage bij het waterschap heb ik haar kwaliteiten kunnen benutten, door een project van de initiatiefase tot aan de evaluatiefase zelfstandig uit te voeren. Afgestudeerd op het onderwerp Binnenstedelijke Kademuren bij de gemeente Rotterdam, heb ik kennis van kademuren opgedaan. De verzameling van de gevarieerde bezigheden gebruik ik nu bij de projecten binnen Inter Delta Nederland. Momenteel hou ik mij bezig met het maken van beheerplannen en het opstellen van functionele adviezen en plannen voor riolering.

Wendy Fahner | Adviseur Stedelijk Water & Riolering

‘Droge voeten; nu en in de toekomst’

Ik heb een passie voor het modeleren van riolering en watersystemen. Door mijn ervaring op het gebied van watermanagement en civiele techniek ben ik in staat om op basis van theoretische en praktische kennis goede en haalbare oplossingen te vinden voor problemen op het gebied van riolering en watersystemen. Geen uitdaging is te groot, overal is een passende oplossing voor te bedenken zodat we nu en in de toekomst drogen voeten houden.

Gedurende mijn loopbaan ben ik actief geweest op zowel grote infrastructurele werken, binnenstedelijke als nieuwbouwprojecten. Hierdoor heb ik een brede kennis qua diverse soorten opdrachten voor verschillende soorten opdrachtgevers (aannemers, overheid en projectontwikkelaars).

Marcel Poot | Projectleider/Adviseur

‘Breed inzetbare civieltechneut met beide benen op de (vuile) grond’

Ooit als spijtoptant de overstap gemaakt van de bouwkunde naar de weg- en waterbouw. Hier geen moment spijt van gehad.  Via een jarenlang dienstverband bij het oude Intertechniek en vele detacheringen en latere dienstverbanden veelvuldig vanuit infraprojecten (waaronder veel rioolwerkzaamheden)  in aanraking gekomen met diverse bodemaspecten zoals het hergebruik van bouwstoffen, saneringen van verontreinigde (water) bodems, bodembeheerplannen en hergebruik van partijen grond.  Ook archeologie en onderzoek naar en het saneren op explosieven uit de 2ewereldoorlog horen hier bij.

Ik ben overal voor in, maar alles beneden maaiveld mag ik mijn specialiteit noemen.