Samen een klimaatbestendige leefomgeving

Gemeente Amsterdam

Een grote progressieve stad, zo blijkt ook afgelopen tijd met het besluit om vanaf 2030 benzine- en dieselvoertuigen te weren binnen de ring van de stad.
Zowel oorzaken als de gevolgen van klimaatverandering worden aangepakt. Het KNMI heeft voor de regio Amsterdam in kaart gebracht wat daadwerkelijk de effecten zijn van klimaatverandering. Vanuit verschillende kanten ontstaan er interessante initiatieven, tools en projecten, zoals Rainproof. Hiermee wordt de leefomgeving voorbereid op de toekomst.

Kennissessie Klimaatbestendige leefomgeving

Vanuit het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam wordt er met het programma Toekomstbestendige assets steeds meer aan een toekomstbestendige leefomgeving gewerkt.
Om het Ingenieursbureau hiervoor te enthousiasmeren, kennis uit te wisselen en om van elkaar te leren, hebben het Ingenieursbureau Amsterdam en Inter Delta Nederland hiervoor de kennissessie Klimaatbestendige leefomgeving georganiseerd. Het doel van deze sessie is om werknemers tot actie aan te zetten en mee te denken over de toekomst, zodat de stad een prettige en gezonde leefomgeving is en blijft.

Naast klimaatverandering spelen er ook andere belangrijke ontwikkelingen, zoals de woningnood, maar ook op economisch en maatschappelijk vlak. Een voorbeeld hiervan is de transitie naar een participatiemaatschappij waarbij burgers steeds meer inspraak krijgen.
Een mondiale opgave zoals klimaatverandering krijgt op wijkniveau zo niet alleen een technisch, maar ook een sociaal aspect. Burgers praten en denken steeds meer mee over de aanpak van de buurt of wijk. Deze samenwerking is zeker van belang omdat de oplossingen vaak een samenspel zijn van maatregelen op zowel publiek als op privaat  terrein.

DISC-model

Om burgers te motiveren voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen is het van belang om inzicht te hebben in de gedragsstijlen en beweegredenen van mensen. Zoals we allemaal weten, is niemand gelijk en heeft ieder zo zijn of haar eigen voorkeuren.
Door de tijd heen is al veel onderzoek gedaan naar gedragsstijlen en de bijbehorende persoonlijkheidskenmerken. De meest bekende theorie met betrekking tot deze gedragsstijlen is het DISC-model. Het DISC-model geeft inzicht in de gedragsstijlen van mensen. Op basis van deze analyse kan ook de communicatiestrategie worden afgestemd, zodat de boodschap op een goede en passende manier overkomt.
Tijdens de kennissessie hebben we kort stilgestaan bij de werking van DISC. Ook zijn we in gesprek gegaan over de bijdrage die het model kan leveren bij het bepalen van de participatieaanpak en de communicatiestrategie.

In de loop van de middag werd het duidelijk dat het onderwerp Klimaatbestendige leefomgeving volop in ontwikkeling is. Zo blijkt dat nog niet iedereen bekend is met de stresstest die vanaf 2019 bij alle gemeenten verplicht wordt uitgevoerd. Ook is de ervaring dat er onvoldoende middelen, tools en handvatten beschikbaar zijn voor de verschillende afdelingen, om tot een klimaatrobuust ontwerp te komen.

Casus

De kennis die we met elkaar hebben gedeeld, hebben we tijdens het tweede deel van de middag ingezet bij een casus. Tijdens dit deel zijn we in groepen aan de slag gegaan en hebben we onder andere ervaringen uitgewisseld op het gebied van tools en handvatten. Zo kan groen de effecten van klimaatverandering opvangen, is er vanuit de NAS een klimaatatlas beschikbaar en wordt er op de website van Rainproof uitgebreid geïnformeerd over praktische maatregelen.

Teamdag Inter Delta Nederland

Op 6 juli 2018 stond de teamdag van Inter Delta Nederland in het teken van Bouwen in ‘s-Hertogenbosch.

De eerste activiteit bestond uit een aantal teambuilding opdrachten, begeleid door Rolph Adriaansen van de Genietgroep. Het ‘bouwen’ van ambities en gevoelens met grote bouwblokken stond centraal, met als gezamenlijke eindopdracht: Waar staat Inter Delta Nederland voor?

Het resultaat was een aquaduct, waar omheen verscheidene water-gerelateerde aspecten terugkwamen. Verbindingen maken tussen de verschillende principes in de water-gerelateerde infrastructuur, staat centraal in onze visie.

 

Na een heerlijke lunch bij Picasso hebben we onder begeleiding de Sint Jan toren beklommen. Na de klim werden we beloond met prachtige vergezichten van de stad ‘s-Hertogenbosch en het mooie Brabant.

De laatste activiteit was een boottocht door, of beter gezegd ónder, het oude centrum van ‘s-Hertogenbosch. De interessante verhalen over dit, vanuit historisch oogpunt, open riool zijn voor elke waterbouwkundige iets om met open mond naar te luisteren. Onze gids vertelde enthousiast over de geschiedenis van de stad, al dobberend over de Vestingroute. De dag werd afgesloten met een laatste hapje en drankje, waarna iedereen zijn of haar weekend kon beginnen.

Prijsuitreiking studentenactie!

Inter Groen Advies en Inter Delta Nederland stonden op 27 en 28 september 2017 gezamenlijk op de Dag van de Openbare Ruimte in de Jaarbeurs Utrecht. Naast het promoten van de diensten en producten van onze bedrijven, lanceerden we op deze beurs tevens een studentenactie. Met deze actie wilden we in contact komen met studenten, om erachter te komen wat hen drijft en wat zij verwachten van hun toekomstige werkgevers.

In ruil voor deze waardevolle informatie, maakten de studenten kans op €750 studie- of bierbudget (want wij snappen ook wel dat studenten, al doet de naam anders vermoeden, soms bier boven hun studie verkiezen).

Vandaag (woensdag 8 november) was het dan zover: Stefan en Marco reisden af naar HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch om de prijs uit te reiken. Chris Leblanc was de gelukkige winnaar. Zijn antwoorden op het formulier sloten goed aan bij de kernwaarden van de Inter Groep Bouw & Infra en met name de slotzin op de vraag waar hij zichzelf over een aantal jaar ziet was een schot in de roos:

‘Ik hoop mijzelf te zien als manager of beheerder van water-gerelateerde-werken, om Nederland beter te laten leven met water.’

Wegens groot succes hebben we besloten de prijs tweemaal uit te reiken. De andere prijswinnaar is een student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en mag zijn of haar prijs in de loop van november in ontvangst nemen.

Wordt uiteraard vervolgd..!

Inter Delta Nederland brengt ‘kwetsbaarheid’ in beeld met de Natte-Voeten-kaart

Terwijl het Deltaplan 2018 tijdens het NOS journaal werd gepresenteerd door Deltacommissaris Wim Kuijken, legden onze adviseurs de laatste hand aan onze wateroverlast-kaart bij extreme neerslag.

Hiermee brengen wij niet alleen snel en efficiënt de meest prioritaire zwakke plekken in beeld bij extreme neerslag, maar weten ook de natte-voeten-locaties te benoemen en hoe hoog het water staat. Deze eerste stap is het startpunt om de zeven ambities uit het Deltaplan 2018 te voltooien. Bekijk de Deltacommissaris stresstest voor meer informatie over dit plan. 

Ben je benieuwd naar onze Natte-Voeten-kaart? Bezoek dan onze stand (4.2.48) op de beurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’ op 27 en 28 september in de Jaarbeurs in Utrecht.

Uiteraard kan je ook direct contact opnemen met Stefan Disbeschl via info@interdeltanederland.nl of ons algemene telefoonnummer.