Coen de Nijs | Projectleider/Adviseur (ZZP)

Van nature ben ik een generalist op het civiele vlak, met de nadruk op de werkterreinen riolering, stedelijk water en binnenstedelijke (her)inrichtingen. Met de ervaringen die ik gedurende mijn loopbaan heb opgedaan, ben ik doorgegroeid naar projectleider / projectmanager met een aanzienlijke technische knowhow. Ik voel me volledig verantwoordelijk voor mijn projecten op het gebied van planning, kosten en kwaliteit.

Met een achtergrond bij zowel overheidsinstanties, aannemers en adviesbureaus heb ik in verschillende organisatievormen gewerkt en bij enkele werkgevers leiding gegeven aan diverse medewerkers. Ik deel mijn kennis, het liefst in coachende vorm, graag met anderen.

Bij beleidsvorming en het maken van strategische keuzes op deze gebieden, denk ik in eerste instantie aan pragmatische en goed beheersbare maatregelen, hierbij overwegend of er innovatieve ontwikkelingen in de branche zijn die kunnen meegenomen worden in de besluitvorming. Ik vind het hierbij vanzelfsprekend dat maatregelen vanuit diverse vakdisciplines integraal worden meegenomen in de planvorming. Tevens is het van groot belang dat de plannen die hieruit voortvloeien en welke in uitvoering gaan, ook daadwerkelijk op een kwalitatief hoog niveau worden aangelegd / uitgevoerd. De uiteindelijke functionaliteit, de mate van onderhoud en de levensduur zijn hiervan afhankelijk.