Regilia Suk | Adviseur Stedelijk Water & Riolering

Ik ben een breed georiënteerde adviseur met een affiniteit voor water. Ik vind het leuk om aan complexe zaken te werken en daar een oplossing bij te vinden. Het fijne aan deze complexe zaken zijn de vele factoren, het integraal denken en dan ook hierin de focus op het doel behouden.

Tijdens mijn stage bij het waterschap heb ik haar kwaliteiten kunnen benutten, door een project van de initiatiefase tot aan de evaluatiefase zelfstandig uit te voeren. Afgestudeerd op het onderwerp Binnenstedelijke Kademuren bij de gemeente Rotterdam, heb ik kennis van kademuren opgedaan. De verzameling van de gevarieerde bezigheden gebruik ik nu bij de projecten binnen Inter Delta Nederland. Momenteel hou ik mij bezig met het maken van beheerplannen en het opstellen van functionele adviezen en plannen voor riolering.

Wendy Fahner | Adviseur Stedelijk Water & Riolering

‘Droge voeten; nu en in de toekomst’

Ik heb een passie voor het modeleren van riolering en watersystemen. Door mijn ervaring op het gebied van watermanagement en civiele techniek ben ik in staat om op basis van theoretische en praktische kennis goede en haalbare oplossingen te vinden voor problemen op het gebied van riolering en watersystemen. Geen uitdaging is te groot, overal is een passende oplossing voor te bedenken zodat we nu en in de toekomst drogen voeten houden.

Gedurende mijn loopbaan ben ik actief geweest op zowel grote infrastructurele werken, binnenstedelijke als nieuwbouwprojecten. Hierdoor heb ik een brede kennis qua diverse soorten opdrachten voor verschillende soorten opdrachtgevers (aannemers, overheid en projectontwikkelaars).

Marcel Poot | Projectleider/Adviseur

‘Breed inzetbare civieltechneut met beide benen op de (vuile) grond’

Ooit als spijtoptant de overstap gemaakt van de bouwkunde naar de weg- en waterbouw. Hier geen moment spijt van gehad.  Via een jarenlang dienstverband bij het oude Intertechniek en vele detacheringen en latere dienstverbanden veelvuldig vanuit infraprojecten (waaronder veel rioolwerkzaamheden)  in aanraking gekomen met diverse bodemaspecten zoals het hergebruik van bouwstoffen, saneringen van verontreinigde (water) bodems, bodembeheerplannen en hergebruik van partijen grond.  Ook archeologie en onderzoek naar en het saneren op explosieven uit de 2ewereldoorlog horen hier bij.

Ik ben overal voor in, maar alles beneden maaiveld mag ik mijn specialiteit noemen.