Inter Delta Nederland officieel erkend als leerbedrijf!

Sinds 5 januari 2017 is Inter Delta Nederland (IDN) officieel erkend als leerbedrijf. Dit houdt in dat wij voortaan studenten kunnen voorzien van een stageplaats, zodat zij een praktijkdeel uit hun mbo-studie bij ons kunnen doorlopen.

De aanleiding om een officieel erkend leerbedrijf te worden, was de aanvraag van een studente Watermanagement om bij IDN stage te mogen lopen. Hoewel men vanuit het bedrijf meteen heel enthousiast was, bleek dit niet zomaar één, twee, drie geregeld te zijn. De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten namelijk het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.

Vanuit een breder oogpunt sprak het ons zeer aan om eens te kijken of wij een erkend leerbedrijf zouden kunnen worden. Je levert tenslotte een positieve bijdrage aan de toekomst van de branche, het is een mooie manier om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen en jongeren een kans te geven. En daarnaast is het een gunstige bijkomstigheid dat we hiermee ook naamsbekendheid creëren onder studenten: zij zijn tenslotte de werknemers van de toekomst!

Zo gezegd, zo gedaan. Er werd er een aanvraag geplaatst bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om het proces in gang te zetten. Samen met een vertegenwoordiger van SBB is er uitgebreid gekeken naar de zaken die nodig waren om deze erkenning te verkrijgen. Zo ben je verplicht om een praktijkopleider in te stellen en een goede, veilige werkplek aan te bieden met werkzaamheden die aansluiten op de betreffende opleiding. Ook een goede samenwerking met zowel SBB als de school is van groot belang.

Gelukkig voldeed IDN aan alle voorwaarden en zo kregen wij begin januari een pakket in de brievenbus met de bevestiging van onze officiële erkenning als leerbedrijf en konden wij op 2 februari Natasja Schipper officieel welkom heten als allereerste stagiaire van IDN!