Gemeente Peel en Maas, Herinrichting Panningen Zuid

Wij hebben in nauwe samenwerking met de gemeente Peel en Maas en de bewoners een nieuw ontwerp opgesteld voor de wijk Panningen Zuid, bestaande uit circa twaalf straten.

Deze wijk stamt uit de jaren ‘70 en is verouderd. Een complete herinrichting is dus zeer gewenst bij de omgeving. Daarnaast wordt er ook een gescheiden stelsel gerealiseerd in de wijk.

Wij verzorg(d)en de volgende werkzaamheden:

 • Complete terrein inventarisatie;
 • Inmeting bestaande situatie;
 • Opstellen van hydraulische berekening ten behoeve van een nieuw aan te leggen regenwaterstelsel;
 • Opstellen Voorontwerp in nauwe samenwerking met klankbordgroep (directbetrokkenen uit de wijk);
 • Houden van bewonersavonden;
 • Opstellen kostenbegroting op basis van VO;
 • Opstellen definitief ontwerp;
 • Opstellen technische bestektekeningen;
 • Opstellen bestek inclusief bijlagen;
 • Verzorgen van de aanbesteding (Meervoudig Onderhands);
 • Advies op het gebied van verharding, riolering, inrichting openbare ruimte, groenvoorzieningen en aanbestedingszaken.