Advies Voetgangersoversteek Sprundelseweg Gemeente Rucphen

De gemeente Rucphen heeft de afgelopen tijd aanpassingen aan de parkeervoorzieningen aan de zijde van de sportverenigingen, gelegen aan de Sprundelseweg, doorgevoerd. De verplaatsing van de parkeervoorzieningen heeft ervoor gezorgd dat een oversteek van de Sprundelseweg noodzakelijk is, om als voetganger de sportvelden te kunnen bereiken. Daartoe heeft de gemeente besloten een voetgangersoversteekplaats in te richten, in combinatie met snelheidsremmende maatregelen en attentieverhogende bebording.

Naar aanleiding van diverse contacten met belanghebbenden heeft de gemeente Rucphen Inter Contracting gevraagd de situatie te beoordelen en te voorzien van een verbeteringsadvies.

Wat hebben wij gedaan?

Inter Contracting heeft de situatie ter plaatse bekeken en, op basis van kennis, een verbeteringsadvies uitgebracht in de vorm van drie maatregelpakketten. Deze zijn tevens beschreven in duidelijke factsheets. In samenwerking met de gemeente Rucphen en diverse belangengroepen is een voorkeur bepaald. Deze voorkeurskeuze is verder uitgewerkt en in een beknopte rapportage beschreven. Er is een advies uitgebracht voor het saneren van een groot aantal aanwezige borden, om de ‘rust’ in het wegbeeld terug te brengen, visuele maatregelen in de vorm van lage begroeiing en markeringen, om de gereden snelheid terug te brengen, en een herkenbaarder inrichting, door verplaatsing van borden en het juist inrichten van de 30 km/u-zone. Deze maatregelen heeft Inter Contracting gevisualiseerd in diverse 3D-visuals en een overzichtstekening.

Een bruikbaar advies ter verbetering van de verkeersveiligheid is een resultaat uit korte lijnen tussen de gemeente Rucphen, diverse betrokken belangengroepen en Inter Contracting.

Wie van ons is betrokken?

Anton van Osta – Projectmanager Verkeer & Mobiliteit

Tom Seising – Adviseur Verkeer & Mobiliteit