Inter Contracting ISO 9001:2015 gecertificeerd!

Op donderdag 26 januari vond op het kantoor in ’s-Hertogenbosch de ISO audit van Inter Contracting plaats. Deze werd uitgevoerd door TÜV Nederland. De auditor heeft gedurende de dag het kwaliteitsmanagementsysteem onder de loep genomen en diverse mensen geïnterviewd.  De scope van de audit betrof de activiteiten van ons label en de backoffice processen (HR, financiële administratie en ICT).

Gezien onze jonge organisatie was de auditor onder de indruk van het niveau van ons kwaliteitssysteem en ook de betrokkenheid van ons team. De organisatiestructuur en onze procesbeschrijvingen gaven een goed beeld van onze activiteiten. Daarnaast kunnen we een continue verbetering borgen door het gebruik van prestatie-indicatoren en afwijkingsrapporten.

De dag werd afgesloten met een rapportage waarin de auditor geen afwijkingen constateerde. Dit resulteerde dus in het afgeven van een positief advies voor certificatie. Vrijdag 10 februari was het dan zover, toen kregen wij bericht dat wij ons vanaf dat moment officieel ISO 9001:2015 gecertificeerd mochten noemen!

Vanzelfsprekend is het hele team ontzettend blij met dit resultaat en bewijst het dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest. Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan ons kwaliteitssysteem.