Praktische T-adviseurs. Blijvende waardecreatie. Integrale planvorming.