Berichten

Stefan Disbeschl | Ondernemend Adviseur

Mijn liefde voor beheer is zo’n 15 jaar geleden begonnen als wegbeheerder bij kleinere gemeenten en later als beheerder van civiele kunstwerken voor de 6de stad van Nederland. Als kind vond ik het vroeger leuker om dingen op te knappen dan simpelweg te kopen. Op de een of andere manier vind ik dat te makkelijk en geniet ik meer wat uit mijn handen komt dan uit een winkel.
De zorg om wat je hebt en het kwalitatief goed onderhouden tegen de laagste prijs is een tweede natuur. Die eigenschap komt goed van pas als het gaat om beheer van de openbare ruimte. Mijn kracht zit in het organiseren en oplossen van lastige beheervraagstukken rondom de buitenruimte en processen LEAN inrichten. Dat mag op operationeel niveau, maar ik kom het meest tot mijn recht op tactisch- en strategisch niveau, oftewel het koppelen van sectorale beheer programma’s tot een integraal meerjarenprogramma met bijvoorbeeld beleidsthema’s als klimaatadaptatie, maatschappelijk beheer en een participerende overheid. Hoe krijg je het nou zo georganiseerd, dat de opdrachtgever zijn regisserende rol kan pakken, bestuurlijke doelen buiten gerealiseerd worden en we ook nog een blije burger hebben? Vraagstukken waar ik met veel energie aan werk om samen met betrokken stakeholders tot een mooi en tevreden einde te brengen.