Op weg naar de Integrale Programmakamer, Werkorganisatie Duivenvoorde

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken ambtelijk samen onder de naam Werkorganisatie Duivenvoorde. Binnen de afdeling beheer van de werkorganisatie bestaat de ambitie om meer integraal te werken en te veranderen van reageren naar anticiperen. De Integrale Programmakamer wordt hierbij gezien als doelstelling om naar toe te groeien.

Om deze verandering in gang te zetten heeft de gemeente ons, Inter Asset Management in samenwerking met InnoFra, gevraagd te helpen de eerste stappen hiervoor te zetten. In onderstaand plaatje hebben we het traject schetsmatig verduidelijkt.

We zijn begonnen met een inventarisatie van de huidige situatie (A). Enerzijds middels interviews en anderzijds met mindmap-sessies met de gehele groep. Zo kregen we een compleet beeld van de huidige situatie. Vervolgens zijn we aan de gang gegaan met het toekomstbeeld (B) van iedereen, dit wederom in individuele en gezamenlijke mindmap-sessies. De volgende stap is om deze twee beelden naast elkaar te leggen en met elkaar te gaan bepalen hoe we van A naar B kunnen komen en het vervolg op kunnen pakken (D).

Separaat zijn we met een kernteam aan de gang gegaan met de integrale planning (C) als eerste stap richting de Integrale Programmakamer. Na de inventarisatie van de huidige integrale (projecten)planning, wordt in een sessie met elkaar te bepaalt hoe we de integrale planning vorm gaan geven. De doelstelling hierbij vanuit het management is: minder, maar grótere integrale en gebiedsgerichte projecten.

Meer informatie of geïnteresseerd?

Frans Gersen namens InnoFra | bel | mail

Bouke de Jong namens Inter Asset Management | bel | mail