Terug

De Integrale Programmakamer

Het concept de ‘Integrale Programmakamer’ is een vernieuwde werkwijze binnen gemeenteland. De werkwijze is in te passen in elke gemeentelijke organisatie, maar vergt wel de nodige durf en openheid tot anders gaan werken van de betrokkenen.

De Integrale Programmakamer is de plek waar overkoepelend voor al de in- en externe stakeholders in de keten van de openbare ruimte het programma voor de gehele stad wordt gemaakt.

Hier komt aan de voorkant alles in beeld wat er speelt in de openbare ruimte, zoals de beheer en onderhoudswerkzaamheden, de vervangingsopgave, andere ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook de duurzaamheidsambities en uitdagingen als de energietransitie en smart mobility.

Het primaire resultaat van de Integrale Programmakamer voor de gemeentelijke organisatie is een met alle betrokken stakeholders van de Openbare Ruimte afgestemd planmatig programma voor de gehele stad. Inzichtelijk gemaakt voor alle betrokkenen en afgestemd met het bestuur. Het programma bevat een korte (1-2 jaar), middellange (3-4 jaar) en lange termijn doorkijk van projecten en uitdagingen in de openbare ruimte en knelpunten in de stad.

De waarde van de Integrale Programmakamer voor de medewerkers van de gemeentelijke organisatie is dat zij hiermee integraal bezig zijn met het verbeteren van de openbare ruimte en niet vooral met het instandhouden hiervan. Hierdoor verbetert de samenwerking tussen de diverse stakeholders in de keten van de openbare ruimte. Voor de beheerders betekent dit dat ze de stap maken van reageren naar anticiperen, want zij nemen namelijk binnen dit concept het initiatief.

De Integrale Programmakamer gaat ook zorgen voor meer waardecreatie in de openbare ruimte waar de gebruikers van de openbare ruimte weer van kunnen profiteren. Want door integraal met al de betrokken stakeholders te kijken naar de vraagstukken en knelpunten in de stad, zal de stad zich ontwikkelen naar gelang de behoeften van de (toekomstige) gebruikers.

De Integrale Programmakamer is een concept van Inter Asset Management. Voor meer informatie hierover kan je per mail of telefoon contact opnemen met Bouke de Jong.